ویدئو ها

.

.

برندهای برتر

پارس گیت
کارحانجات تکنوگستر
ساب آرش
ساب آسان
BMV
پیمان پارس
هلی کویل

تماس با ما

نمایندگان فروش

 نمایندگان فروش الماس های جوشی BMV 
 
 تهران - شادآباد: آقای اسماعیل شیخی
 تهران - حسن آباد: آقای رشیدی
 شیراز: آقای محمد مکتب دار
 مشهد: آقای علی عبدالعلی پور
 بابل: آقای محسن سالاریه